אישור עקרוני למשכנתא

אישור עקרוני למשכנתא

על מנת לקבל אישור עקרוני למשכנתא הבנקים יידרשו מספר מסמכים ומידע ראושני אודות ההלוואה והנכס המועמד לרכישה. מרבית הבנקים דורשים פרטי הכנסה , תלושי שכר ,  סכום המימון הנדרש , מחיר הנכס , סכום הכסף שעומד לרשות מבקש אישור עקרוני למשכנתא . השאלות והדרישות משתנות מבנק לבנק

אישור עקרוני למשכנתא - ניתן על ידי המוקד הטלפוני לאחריו מתאם פקיד המשכנתאות ללקוחות פגישה בסניף הבנק להמשך התהליך. בשלב זה עדיין לא נקבעים שערי הריביות או מסלולי ההחזר . אלו נקבעים בסניף עם יועץ המשכנתאות
תהליך קבלת משכנתא הוא אירוע כלכלי מורכב שמתחיל בצעד הראשון של אישור עקרוני למשכנתא. את האישור מעניקים מוקדי המשכנתא של הבנקים למשכנתאות  אליהם ניתן לפנות באמצעות עמוד זה
בישראל פועלים הבנקים למשכנתאות הם בבעלות הבנקים המסחריים והם פועלים כשלוחה ולרוב בחצרות ובסניפי הבנק המסחרי. בנק משכן למשכנתאות הוא בבעלות בנק הפועלים , טפחות בבעלות בנק מזרחי וכיוצ"ב. הליך אישור עקרוני למשכנתא מאפשר ללקוח להתחיל בתהליך נטילת משכנתא בבנק . באמצעות תהליך אישור עקרוני למשכנתא הבנקים אוספים נתונים חשובים על נוטלי ההלוואות ומגדירים מראש את הסיכון שהם מוכנים לקחת על כל לקוח המבקש אישור עקרוני למשכנתא