הלוואה בערבות מדינה

כל המידע על

לקיחת הלוואה בערבות מדינה

 

אי אפשר להסתדר ללא מזומן ,  זאת יודע כל בעל עסק. עסק מוצלח כל שיהיה לא יתפתח ויצמח ללא תזרים מזומנים. לעיתים העסקים הטובים ביותר נקלעים למצוקה של העדר מזומנים מסיבות שונות בין השאר תשלומים ארוכים או השקעות גדולות. משרד התמ"ת מסייע לבעלי העסקים באמצעות הפעלת מנגנונים הכוללים תמיכה כספית. בכתבה הבאה נתמקד בקרן המעניקה הלוואה בערבות מדינה.

 

מדינת ישראל מעודדת את בעלי העסקים להרחיב וכן לייצב את העסק שלהם ולצורך כך הקימה המדינה מספר קרנות המיועדות לקבלת הלוואה מטעם המדינה על מנת להרחיב את מעגל העסקים.

עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור הכנסה שנתי של עד כ100 מיליון שח יכולים לפנות לקרן בערבות המדינה לצורך קבלת הלוואה במסגרתה המדינה ערבה לחלק מסכום ההלוואה. מטרתה של ההלוואה היא לאפשר לבעלי העסקים להקים עסק חדש או לבסס את העסק הקיים. הלוואה בערבות מדינה  ניתנת בתנאים משתלמים הכוללים ריבית נמוכה וכן גובה בטחונות וערבויות נמוך.

החשיבות בקבלת ייעוץ

עניינם של בעלי העסקים הוא להגיש את הבקשה לקבלת הלוואה ולקבל את ההלוואה ולא לקבל תשובה שלילית אשר תגרום לעיכוב בעסק שלהם. לצורך כך בעלי עסקים רבים פונים לקבלת ייעוץ וליווי המאפשר קבלת כלים אפקטיבים תווך בחינת ההיבטים הפיננסים השונים.

 

מהם התנאים לקבלת ההלוואה

על מנת לזכות בהלוואה בעלי העסקים נדרשים לעמוד במספר קריטריונים מטעם ועדה אשר תפקידה לבחון את בקשתם ולכן מרבית בעלי העסקים פונים לקבלת ליווי עסקי על מנת לקבל את האישורים הדרושים ואת ההלוואה אשר תסייע  רבות לעסק. התנאים לקבלת ההלוואה מורכבים מסעיפים שונים המחייבים התייחסות דקדקנית תוך הכנת תוכנית עסקית מתאימה. האור הירוק לקבלת ההלוואה ניתן לאחר עמידה בקריטריונים הכולל הגשת טפסים לגופים שונים תוך קבלת אישורים עד לפגישה עם הוועדה המאשרת את קבלת ההלוואה. את הטפסים יש להגיש בזמן וללא שגיאות כתיב בהתאם לדרישות.

האם כל אחד זכאי לקבלת הלוואה

האם כל אחד זכאי לקבלת הלוואה בערבות המדינה? מובן שלא ובעלי עסקים רבים עשויים למצוא את עצמם נשארים ללא תמיכה בעסק שלהם, אך ניתן למנוע את הסיטואציה באמצעות היוועצות עם מומחים בתחום הבקיאים בהליך קבלת ההלוואה ויש ביכולתם להביא את העסק לעמידה בקריטריונים. בזמן בו העסק מצוי במצב של משבר התערבות של מומחים בקבלת ההלוואה עשויה לשנות את התמונה ויכולה להיות גורלית ולקבוע האם הבקשה לקבלת ההלוואה תאושר או תדחה.

 

3 מסלולים אשר המדינה מעוניינת לקדם

ניתן להצביע על 3 מסלולים אשר המדינה מעוניינת לקדם :

  • מסלול הון חוזר: ההלוואות מיועדות לבעלי עסקים אשר העסק שלהם במצב של צמיחה והם זקוקים לקבלת מימון לצורך פעילות שוטפת.
  • .מסלול השקעות– מסלול במסגרתו ניתנות הלוואות לצורך הרחבת עסקים או הוספה של סניפים וכן רכישת ציוד.
  • מסלול הקמת חברות ועסקים חדשים : ההלוואות ניתנות לצורך הקמה של חברות חדשות.