הלוואה צמודת מדד

הלוואה צמודת מדד


הלוואה צמודת מדד היא הלוואה שצמודה למדד המחירים לצרכן , ובנוסף להצמדה היא נושאית ריבית. במהלך החזר ההלוואה התשלומים ויתרת ההלוואה מתייקרים בגובה המדד והריבית הנוספת. הלוואה צמודת מדד נחשבת להלוואה טובה כאשר האינפלציה נמוכה ותוספת הריבית למדד אך היא נמוכה.
 
הלוואה צמודת מדד פופלארית בעיקר התחום הלוואות לדיור. בהלוואות ארוכות טווח משתמשים הבנקים בהערכות שלהם לגבי המדד הצפוי לתקופת ההלוואה המבוקשת. תחזית האינפלציה מורכבת מאוסף פרמטרים כלכליים כמו שערי איגרות החוב של המדינה והתנהגות השווקים בעולם. על רכיב האינפלציה - המדד , מוסיפים הבנקים את מרווח הריבית שהם דורשים ומכאן נולד הביטוי הלוואה צמודת מדד.
מאפיינים עיקריים של הלוואה צמודת מדד
  • מושפעת מעליית האינפלציה         כן
  • מושפעת מעליית הפריים             לא
  • מושפעת מעליית הדולר              לא
  • הלוואה משתלמת?                   כאשר האינפלציה נמוכה
 

אתר האשראי של ישראל

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net
HTML Editor - Full Version

הלוואות צמודות מדד , היכן תפגשו אותן  ?  

  1. חלק מתיק הלוואות שמסגרת הלוואה לדיור במשכנתא 
  2. הלוואות חברתיות ניתנות לעיתים גם במסלול צמוד מדד
  3. הלוואה צמודת מדד בהלוואות מבנקים