הלוואות למוגבלים

הלוואות למוגבלים


בעבר לקוחות שהיו מוגדרים כלקוחות מוגבלים בבנק היו למעשה אנשים שנחסמה בפניהם הדרך לקבלת אשראי או הלוואות חדשות. הבנקים , באמצעות מערכות המידע ותקנות בנק ישראל לא מאפשרים ללקוח מוגבל לקבל הלוואה באמצעות מערכת האשראי הרגילה וחברות כרטיסי האשראי  , ששייכות לבנקים , ממילא יעניקו הלוואות למוגבלים.

פורטל האשראי לוגו

בשנים האחרונות עם התפתחות שוק האשראי המשני , שבו חברות פרטיות נוטלות את הסיכון נפתחה האפשרות לקחת הלוואה פרטית בתחום הנקרא הלוואות למוגבלים בבנק.

מי נותן הלוואות למוגבלים ?  
הלוואה למוגבלים ניתן לרוב על יד גופים פרטיים . גופים אלו עובדים במתכונת שונה מאשר הבנק, הם מוכנים לטול עליהם את הסיכון שכרוך למי שהוגבל על ידי הבנק ומעניקים הלוואות כנגד שעבוד רכב  או נכס או התחייבות על ידי ערבים.

תנאי החזר של  הלוואה למוגבלים בבנק 

סקירת אתרי אינטרנט של חברות המציעות הלוואת למוגבלים בבנק מציגה מצב שבו מוגבל בבנק יכול לקבל הלוואה שתוחזר באמצעות  הוראת קבע או בהחזר על חשבון קצבאות בכמה עשרות תשלומים.

מוגבלים בבנק יכולים לקבל משכנתא  ?

למוגבלים בבנק ישנה כיום אפשרות לקיים תהליך של קבלת משכנתאות למוגבלים. גם משכנתאות אלו ניתנו על ידי גופים פרטיים שנכנסים לנעלי הבנקים ומעניקים הלוואות לצורכי דיור. בעוד לבנקים מערכות אשראי ומנגנוני הגנה על כספי הבנק , הריי שגוף פרטי רואה את ניתוח הסיכונים בצורה אחרת וגובה פרמיית סיכון שונה מהלקוח.

בדיקת חשבון מוגבל  | איתור כספים | בדיקת ביטוחים | חשבון רדום | בנקים בישראל | כרטיס גנוב