הלוואות לעובדי מדינה

הלוואות לעובדי מדינה


 הודות ליציבות התעסוקתית של עובדי השירות הציבורי המועסקים על ידי מדינת ישראל , גופים רבים מציעים הלוואות לעובדי מדינה בריבית נמוכה ביחס ללקוחות אחרים. הלוואות אלו נחשבות להלוואות זולות.  מובילי שוק המימון לעובדי מדינה הם בנק יהב ובנק דיסקונט שזכה במכרז למתן הלוואות מסובסדות לעובדי מדינה.

בנק יהב הלוואות לעובדי מדינה 2024 בכפוף לתנאי הבנק 

יהב  הוא הבנק שבו מרבית עובדי המדינה מנהלים את חשבונות העו"ש שלהם. הבנק מציע הלוואות בריבית נמוכה ביחס להלוואות בבנקים אחרים לעובדי מדינה.  בתאריך 12/06/2024 ראינו באתר הבנק את ההצעה הבאה. 

" עובדי מדינה שאינם מנצלים את זכאותם להלוואות בריבית יהב, זכאים להלוואת בונוס לכל מטרה: הלוואה מיוחדת עד 150,000 ₪ בריבית פריים +2.9% ופריסה של עד 15 שנים!. (ריבית מתואמת שנתית 9.27%)"

אגב בימים אלו ניתן לבצע איתור כספים חינם לכל אזרח במדינת ישראל השירות ניתן על ידי אתרים שהקים משרד האוצר לרוות הציבור. מה עושים?. כנסו להר הכסף ובדקו זכאות 

 

הלוואות לעובדי מדינה בנק דיסקונט

הבנק מציע הלוואות בתנאים מיוחדים. לפי האמור באתר הבנק נכון 12/06/2024, זכאות לתנאים: עובדי מדינה מעבירי משכורת חודשית נטו בסך 5,000 ₪ ומעלה לבנק, בכפוף להצגת תלוש משכורת אחרון שבו מצוין קוד משרד זכאי לתנאי עובדי מדינה, בחשבונות פרטיים בלבד.

גופים נוספים המאפשרים קבלת הלוואה זולה לעובדי מדינה

הלוואות מקרן פנסיה מקיפה

קבלת הלוואת ללא ריבית

הלוואות מקרנות השתלמות – מומלץ לקרוא !

הקפאת תשלומים לפי הנחיות בנק ישראל משבר כלכלי

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה, קרי, עד לתאריך 31.12.2020. הארכת התקופה כוללת את כל סוגי ההלוואות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

הלוואות צרכניות עד 100,000 שקל

לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.20 (ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד 9 חודשים). לקוחות שטרם דחו את התשלומים ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. הדחייה ללא שיקול דעת הבנק היא של רכיב הקרן בהלוואה. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

 

בדיקת ביטוחים | הר הכסף | אתר מאמרים | מדור כלכלי | מדריך להלוואה זולה 

החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | איתור כספים