הלוואות לעובדי מדינה

הלוואות לעובדי מדינה


 הודות ליציבות התעסוקתית של עובדי השירות הציבורי המועסקים על ידי מדינת ישראל , גופים רבים מציעים הלוואות לעובדי מדינה בריבית נמוכה ביחס ללקוחות אחרים. הלוואות אלו נחשבות להלוואות זולות.  מובילי שוק המימון לעובדי מדינה הם בנק יהב ובנק דיסקונט שזכה במכרז למתן הלוואות מסובסדות לעובדי מדינה.

הלוואות לעובדי מדינה על ידי בנק יהב 

יהב  הוא הבנק שבו מרבית עובדי המדינה מנהלים את חשבונות העו"ש שלהם. הבנק מציע הלוואות בריבית נמוכה ביחס להלוואות בבנקים אחרים לעובדי מדינה. לפרטים נוספים לחץ כאן

הלוואות לעובדי מדינה בנק דיסקונט

הבנק מציע הלוואות לעובדי מדינה בריבית חשכ"ל . הבנק מתפעל שירותים בנקאיים לעובדי מדינה מראשית 2008 לשבע שנים. סכום ההלוואה מגיע עד לכדי 50,000 שקלים אך לעיתים יידרש הלקוח להביא ערבים. פרטים נוספים אודות הלוואות לעובדי מדינה בבנק דיסקונט לחץ כאן

גופים נוספים המאפשרים קבלת הלוואה זולה לעובדי מדינה

הלוואות מקרן פנסיה מקיפה

קבלת הלוואת ללא ריבית

הלוואות מקרנות השתלמות – מומלץ לקרוא !

הקפאת תשלומים לפי הנחיות בנק ישראל משבר כלכלי

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות תוארך עד לסוף השנה, קרי, עד לתאריך 31.12.2020. הארכת התקופה כוללת את כל סוגי ההלוואות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

הלוואות צרכניות עד 100,000 שקל

לקוחות שדחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.20 (ולמעשה להגיע במצטבר לדחייה של עד 9 חודשים). לקוחות שטרם דחו את התשלומים ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים. הדחייה ללא שיקול דעת הבנק היא של רכיב הקרן בהלוואה. בנק רשאי לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

 

בדיקת ביטוחים | הר הכסף | אתר מאמרים | מדור כלכלי | מדריך להלוואה זולה 

החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | איתור כספים