הלוואות


סוגי הלוואות


 

עולם האשראי מציע ללקוחות מגוון סוגי הלוואות במסלולי החזר מגוונים. כל מסלול החזר מגלם עלות שונה לשימוש בכסף. בחירת סוג ההלוואה היא למעשה בחירת מסלול התשלום. MAX אתר ההלוואות והאשראי של ישראל מציג את מילון ההלוואות 

הלוואת צמודות מדד בהלוואה זו מחזירים את הריבית והקרן בכל תשלום . לקראת סוף ההלוואה חלק תשלומי הקרן גדל ופוחת תשלום הריבית . נחשבת לצורת ההלוואה הנפוצה ביותר .
הלוואה במטבע חוץ בהלוואות בטבע חוץ שאינה צמודה למדד כלשהוא ישנה הצמדה לשער המטבע בלבד והיא איננה מושפעת מעליית מדדים כגו הפריים או מדד המחרים לצרכן .
קרן שווה בשיטה זו החזר הקרן נפרס באופן שווה בין כל התשלומים וכתוצאה מכך החזר הריבית יורד מדי תשלום ועלות השימוש בכסף יורדת
הלוואת בלון או הלוואות bulet בהלוואות בלון מחזירים מדי חודש את הריבית בלבד ובסוף התקופה את סכום הקרן הראשוני.  הלוואה זו נקראת לעיתים הלוואת גישור ומשמשמת למימון ביניים עד שמגיע מועד קבלת המימון המקורי.
הלוואה צמודה במטבע חוץ בהלוואות אלו יש הצמדה גם למטבע החוץ שנקבע הלוואה וגם למדד נוסף. במידה וגם המטבע עולה וגם המדד הצמוד בהלוואה צמודה במטבע חוץ הלווה משלם 2 ריביות כפולות