מלגות אוניברסיטת בר אילן

מלגות בר אילן Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

סקירת מלגות לסטודנטים באוניברסיטת בר אילן

מלגות תואר ראשון מלגות תואר שני

מלגות בר אילן תואר ראשון 

 

גובה מלגה אופציונאלית עד 10,000 עבור מי שהכנסת המשפחה נמוכה . המלגה מוענקת על בסיס הכנסה לנפש והישגי התלמיד בלימודים . בנוסף ישנה אפשרות לקבלת מלגה לחיילים קרביים או תושבי עיירות פיתוח , תלמידים מצטיינים על פי קריטריונים של האוניברסיטה ומעוטי יכולת . ישנן הגדרת נוספות של תורמים מקרנות חוץ. פרטים נדרשים וטופס מלגה בר אילן לתואר ראשון

מכתב אישי או מעובד סוציאלי למי שיש
תלושי שכר + טופס 106 – אב.
תלושי שכר + טופס 106 – אם
תלושי שכר + טופס 106 – סטודנט.
סטודנטים נשואים: תלושי שכר + טופס 106 של בן/בת הזוג.
חוזה שכ"ד (כמשכיר או כשוכר או שניהם).
אישור עדכני על תשלום חודשי למשכנתה.
אישור על לימודים של אחים/ילדים.
תעודת שחרור ותעודת לוחם (אם יש).
יש להגיש את כל המסמכים המצורפים בנייר בגודל A4 בלבד זאת אומרת לצלם אותם במכונת צילום רגילה
לנוחיותכם טופס מלגה בר אילן לתואר ראשון
טופס מלגה תואר ראשון בר אילן

מועמדים למלגה לחיילים קרביים משוחררים

עדכון פרטים למלגה בר אילן

מלגות בר אילן תואר שני

מלגות בר אילן תואר שני

 לעמוד המלגות המלא של אתר MAX