בי די אי דוח בשירות עצמי תיקון סטטוס שלילי

בי די אי דוח בשירות עצמי תיקון סטטוס שלילי

הדפסה חינם ועיון דוח בי די אי מה המשמעות ? גופי אשראי, בנקים וחוץ בנקאיים מודדים אפשרות לבצע עסקה מול לקוח בהתאם לציון האשראי שלו. אותו חיווי שקיים בארצות הברית במשך שנים החל בארץ עם תעודת זהות בנקאית. בשנים האחרונות באמצעות לשכת האשראי שיזם בנק ישראל, ניתן להנפיק דוח ובו ציון ליכולת הפיננסית שלנו. בכתבה זו בי די אי דוח בשירות עצמי תיקון סטטוס שלילי.

למה צריך BDI נקי ולא שלילי ?

חוק האשראי משנת 2019 מאפשר לגופים כמו בנקים, חברות אשראי וגופים פרטים לקבל עלינו מידע. המידע מגיע אליהם רק אם אנחנו מאשרים באמצעות ייפוי כח או הנפקה של הדוח. הנתונים מאפשרים למוסדות פיננסים לקבל מידע האם כדאי להם להתקשר אתנו אתנו בעסקה – אשראי, הלוואה, פתיחת חשבון.

במידה ויש לנו ציון שלילי במערכת, סביר להניח שמספר הגופים שירצו לעשות אתנו עסקים ילך וירד או שמחיר העסקה, שער הריבית והבטוחות, יהיו גבוהים מאד.

דוח חיובי יאפשר לנו להתמקח על ריביות ותנאי עסקה מול הבנקים, בנק למשכנתאות, עסקאות פיננסיות וגופים חוץ בנקאיים.

מי יכול להוציא דוח נתוני אשראי BDI

שני גורמים. הלקוח בעצמו. פעם בשנה ללא תשלום ובפעמים הבאות בתשלום. או גוף מורשה מטעם משרד האוצר להנפקת הדוחות. במידה ופניתם לגוף מורשה עליו להחתים אתכם על ייפוי כח. בנוסף המערכת מאפשרת את התכונות הבאות, שאתם כלקוחות יכולים להפיק:

הדוח החינמי הוא דוח ריכוז נתונים ראשון בשנה (בין ה-1.1 עד ה-31.12). בכל שנת מס חדשה. שימו לב. טרם פנייה לשירות הזמנת דוח על ידי צוות האתר. כמו כן, הלקוח בעצמו יכול לבצע מכלול פעולות כגון :

  • הגשת בקשה להפסקת איסוף נתוני אשראי במערכת
  • בקשה להתחלת איסוף לאחר הפסקה
  • הגשת בקשה להגבלת מסירה של נתוני אשראי לגופים שונים
  • עדכון ההגבלה או הסרתה.

האם אפשר למחוק נתוני אשראי שליליים ?

כמובן. אולם מדובר בתהליך בו מתבצע טיוב של נתוני החשבון. משך המחיקה יכול להשתנות בין הלקוחות בהתאם למצב ההתחלתי וכמובן היכולת הפיננסית לשקם את נתוני החשבון.

איזה שירות אנו מציעים ? הפקת דוחות, ליווי באמצעות ייעוץ פיננסי אובייקטיבי על ידי כלכלנים ומתכננים פיננסיים. השאירו פרטים ללא התחייבות. מתן השירות כרוך בתשלום. אין האתר מתחייב להעניק שירות לכל הפונים.