בנק מסד זכה במכרז הלוואות לעובדי הוראה וסטודנטים

בנק מסד זכה במכרז הלוואות לעובדי הוראה וסטודנטים

בנק מסד זכה במכרז החשב הכללי להעמדת הלוואות לעובדי הוראה ומענקים מותנים לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. יבצע  העמדת הלוואות לעובדי הוראה ומענקים מותנים לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה

ועדת המכרזים הבין-משרדית בחשב הכללי, הכריזה על זכיית בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, כזוכה במכרז, לאחר שהגיש הצעה להפקדת פיקדון בסכום של 826 מיליון שקל בקרן מיוחדת באמצעותה יועמדו הלוואות לעובדי ההוראה. מתוקף זכייתו, יספק הבנק שירותי הלוואות ומענקים מותנים, החל מחודש יולי 2021 ולמשך 5 שנים לפחות. הבנק סיפק בעבר שירותים אלו לאורך 7 שנים, לאחר שזכה במכרז דומה בשנת 2014, תוך הפקדת פיקדון בסך של 618 מיליון שקל.

עוד באתר – הלוואות למורים 

200,000 מורים יוכלו לקחת הלוואות מבנק מסד

במסגרת המכרז כ- 200,000 עובדי הוראה (לרבות גמלאים) המועסקים ע"י משרד החינוך, יהיו זכאים לקבל סל הלוואות בתנאי אשראי מיטיבים, כמו כן יועמדו מענקים מותנים לכ- 25,000 סטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

המענקים המותנים לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה מיועדים למימון שכר לימוד וניתנים במטרה לעודד שילוב סטודנטים במקצוע ההוראה. המענקים המותנים יהפכו למענק מלא לאחר סיום מוצלח של לימודי ההוראה ולאחר השתלבות כמורה המועסק על ידי משרד החינוך. סכומי המענקים המותנים עשויים להגיע במקרים מסוימים עד לכדי מימון מלוא שכר הלימוד.

הלוואות לסטודנטים

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "מקצוע ההוראה הינו מקצוע בעל חשיבות חברתית ומשקית, המכרז יאפשר לעובדי ההוראה להמשיך וליהנות מתנאי אשראי טובים ויסייע לסטודנטים לממן שכר לימוד במוסדות ההוראה".