דחיית הלוואות כרטיסי אשראי חרבות ברזל

דחיית הלוואות כרטיסי אשראי חרבות ברזל מתווה בנק ישראל הנחיות הטבות הקלות 

בשנים האחרונות נפוצה בקרב הלקוחות בישראל האפשרות לקחת הלוואה מחברת האשראי. אולם לרגל המצב הביטחוני והמשבר הכלכלי אפשר בנק ישראל יחד עם החברות לדחות תשלומים והחזרים. מה בכתבה?. דחיית הלוואות כרטיסי אשראי חרבות ברזל מתווה בנק ישראל הנחיות הטבות הקלות .

המידע בכתבה לפי פרסום בנק ישראל מיום 23/10/2023 וייתכן שיתעדכן והיו בו שינויים. הכתבה אינה בגדר המלצה לבצע שינויים בהלוואות ומוגשת כסקירה בלבד. בכל מקרה יגברו הנחיות בנק ישראל והתנאים המתחדשים בחברות האשראי. \

עוד באתר איתור כספים אבודים בחינם 

בהמשך למתווה הסיוע שגיבש בנק ישראל ואומץ על ידי הבנקים, להקלה על נטל האשראי והעמלות ללקוחות בהתמודדות עם השלכות חרבות ברזל, מודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה סיוע נוסף גם ללקוחות חברות כרטיסי האשראי.

מי זכאי להקפאת תשלומי ללא ריבית?. דחיית הלוואות כרטיסי אשראי חרבות ברזל

אז מי נכלל בקבוצת המעגל הראשון הזכאי להטבות והקלות ערב המצב בעוטף עזה ובקו העימות?. 

שקי הבית והעסקים אשר מתגוררים או פועלים בטווח של 30 ק"מ מרצועת עזה.

אזרחים שפונו מביתם על ידי גורם מדינתי רשמי בהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת.

אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסים בצו 8

אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה לחללי המלחמה או לחטופים או לנעדרים

מה מאפשר המתווה החדש ללקוחות כל הבנקים?. 

לדחות תשלומי הלוואות  למשך שלושה חודשים.

לקבוצת לקוחות זו ההלוואות יידחו ללא חיוב בריבית וללא חיוב בעמלות, בהתאם לפירוט עליו סכמו בנק ישראל וחברות האשראי.

איזו עוד הטבות יש לתושבי העוטף וקו העימות?.

לקבוצה זו יינתן פטור מחלק מהעמלות הכרוכות בפעילות מול חברות כרטיסי האשראי .

האם דחיית התשלומים בכרטיס האשראי היא אוטומטית?.

דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לחברה והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי החברה. בתחום העמלות, ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, יש לתת לכך עדיפות.

האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על 2 חודשים.

באפשרות החברה להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, למעט לקוחות שיושם לגביהם המתווה נכון ליום ההודעה. החברה תעדכן את לקוחותיה על הודעה כאמור בהתאם.

האותיות הקטנות בהודעת בנק ישראל בנושא הקפאת תשלומים 

מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל חברה, ולמשך התקופה הקצובה במתווה, החל ממועד מתן ההטבה בפועל. ככל שיישום המתווה מצריך פניה מצד לקוח, יתקבלו בקשות שהוגשו עד לתאריך 31.12.23. במידת הצורך תבחן הארכה של מועדים אלו.

.