הגופים הפיננסיים בישראל

הגופים הפיננסיים בישראל – רשימת פרטי הקשר של כל הגופים הפיננסיים בישראל חברות ביטוח  , קופות גמל , קרנות פנסיה  , ביטוחים , קרנות השתלמות

אי.בי.אי גמל בע"מ gemel4u@ibi.co.il
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ Service.israel@aig.com
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ life@5555555.co.il
איילון חברה לביטוח בע"מ moked@ayalon-ins.co.il
איילון פנסיה וגמל בע"מ gemel@ayalon-ins.co.il
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ infi_gemelishi@infinity.co.il
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ sherut@altshul.co.il
אנליסט קופות גמל בע"מ MimshakAmitim@analyst.co.il
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ itur@xnes.co.il
ארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ argmulim@bezeqint.net
גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ sherut@gilad-pension.co.il
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ GAL@fibi.co.il
דקלה חברה לביטוח בע"מ sherutdikla@dukla.co.il
הגומל חברה לניהול קופות גמל  בע"מ hagomel@fibi.co.il
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ service@minhal.org
החברה המנהלת של קרן הגמלאות של חברי "דן" בע"מ ezram@dan.co.il
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ yelena.p@iec.co.il
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ karin@krm.co.il
החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ badalgemel@netvision.net.il
החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ adela.eizenberg@bankleumi.co.il
החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י 2007 בע"מ havivab@jafi.org
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ info-kupag@fibi.co.il
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ acadmy03@bezeqint.net
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים  ומקרוביולוגים בע"מ kesem10@bezeqint.net
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ tomer@swerycpa.com
החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ keren@ovdeimedina.co.il
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ Yaelh@court.gov.il
הכשרה חברה לביטוח בע"מ moked-life@hcsra.co.il
הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ service@gemel.co.il
הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ gml-handesaim@fibi.co.il
הפניקס חברה לביטוח בע"מ info@fnx.co.il
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ info@fnx.co.il
הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ info@fnx.co.il
הראל גמל והשתלמות בע"מ www.harel-net.co.il/itur
הראל חברה לביטוח בע"מ www.harel-net.co.il/itur
הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ www.harel-net.co.il/itur
הראל עתידית קופות גמל בע"מ www.harel-net.co.il/itur
חברה לניהול קופות גמל של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ hanoch@gemel.huji.ac.il
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ itay@ovdim-tlv.org.il
חברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ yaron@naamazamir.co.il
יהב – פ.ר.ח. – חברה לניהול קופות גמל בע"מ PRH@fibi.co.il
יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ y@aht.co.il
יהב רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ rofeim@fibi.co.il
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ sochen-info@migdal.co.il
יונט ניהול קופות גמל בע"מ office@unetinvest.com
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ info@yl-invest.co.il
כור-תדיראן גמל בע"מ yaronh@epsilon.co.il
כלל חברה לביטוח בע"מ IturHsehLakochot@clal-ins.co.il
כלל פנסיה וגמל בע"מ IturHeshAmit@clal-ins.co.il
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ www.harel-net.co.il/itur
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ berurim@amitim.com
מגדל חברה לביטוח בע"מ crm@migdal.co.il
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ crm@migdal.co.il
מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ moked-magen@ayalon.co.il
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ mahog@iec.co.il
מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ hanit@hamachar-gemel.org.il
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ gemel@meitavdash.co.il
מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ www.harel-net.co.il/itur
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ moked-life@menora.co.il
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ ccgemel@newmivt.co.il
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ CCKranot@menora.co.il
נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ www.harel-net.co.il/itur
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ mimshakirg@fibi.co.il
עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ info-kupag@fibi.co.il
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ tamir@otzem.co.il
עוצ"מ קופ"ג של עובדי ציבור במושבים בע"מ tamir@otzem.co.il
עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ rotems@histadrut.org.il
עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ IturHeshAmit@clal-ins.co.il
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ taniag@psagot.co.il
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ Pniyot@psagot.co.il
ק.ה.ר – קרן השתלמות לרוקחים בע"מ infi_gemelishi@infinity.co.il
ק.ל.ע. – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ kela@fibi.co.il
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ d@kavb.co.il
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ rivas@jafi.org
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ berurim@amitim.com
קופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית ירושלים בע"מ hanoch@gemel.huji.ac.il
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית kobil@elal.co.il
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ aasif@iai.co.il
קופת"ג של עובדי עירית חיפה kupat-tagmulim@012.net.il
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ berurim@amitim.com
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ michal@amitim.com
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ berurim@amitim.com
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ berurim@amitim.com
קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ berurim@amitim.com
קרן החסכון לצבא הקבע – חברה לניהול קופות גמל בע"מ www.harel-net.co.il/itur
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ berurim@amitim.com
קרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ contact@kranoth.org.il
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ contact@kranoth.org.il
רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ info@reut.net
רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ info-kupag@fibi.co.il
שדות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ info-kupag@fibi.co.il
שובל – חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ info-kupag@fibi.co.il
שיבולת – חברה לניהול קופות גמל בע"מ han@kdati.org.il
שירביט חברה לביטוח בע"מ kazakovd@shirbit.co.il
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ itay@ovdim-tlv.org.il