מסגרת אשראי בנקאית

מסגרת אשראי בנקאית


מסגרת אשראי בנקאית מציינת את סך האשראי הכולל שהבנק מאפשר ללקוח לקבל.  מסגרת אשראי בנקאית כולל את סך ההלוואות , יתרת החובה ( אוברדרפט ). להחזרת מסגרת אשראי בנקאית יש מחיר אותו משלם הלקוח בצורה של עמלה לבנק. במהלך השנים ניסה בנק ישראל לצמצם את היקף מסגרת אשראי בנקאית ללקוח אך בפועל הבנקים מצאו שיטות לעקוף את התקנות והלקוחות , איך לא , משלמים יותר כסף על החזקת מסגרת אשראי בנקאית.