הלוואות לעצמאים

הלוואות לעצמאים

הלוואות לעצמאים - שוברי כרטיסי האשראי של לקוחות   חלק מהבנקים בישראל מציעים לעצמאים לבצע סליקה מידית של שוברי אשראי של לקוחות המשלמים בתשלומים בכרטיס אשראי.  תשלום השוברים מוקדם למועד שמבקש העצמאי כנגד תשלום ריבית. .
השוואות הלוואות לעצמאים   עצמאי שנוטל הלוואה אינו שונה משכיר שלוקח הלוואה. העצמאי יודע לייתר הכנסה ואינו חשוף לאבטלה כמו עובד שאינו מוגן. כאשר אנו דנים בהשוואת אשראי לעצמאים יש לקחת בחשבון 3 דברים עיקריים : גובה הריבית , תנאי ההלוואה , סך ההחזר ביחס לגובה ההלוואה המקורית
הלוואות לעצמאים - מבנקים  גם הבנקים מאפשרים הלוואה לעצמאים. ההלוואות הבנקאיות לעצמאים מחושבות לפי הסיכום שנוטל הבנק  , גובה ההלוואה , תקופת ההחזר והכרות סניף הבנק עם יכולת העצמאי להחזיר את הלוואה.
הלוואות לעצמאים - מאגודות אשראי להלוואות ללא ריבית   אגודות האשראי להענקת הלוואות ללא ריבית מאפשרות לעצמאים , כמו לשכירים , לקבל הלוואות למטרות זהות וכן הלוואה לעצמאים לטובת עסק. היקף ההלוואות מגיע עד 30,000 ש"ח לאדם. יש למלא טפסים לקבלת הלוואה ללא ריבית ולשלוח את החומרים למשרדי האגודה.  עוד פרטים על הלוואה ללא ריבית.
הלוואות לעצמאים בערבות מדינה אלו הן הלוואות שהמדינה מאפשרת לעצמאים לקבל מבנקים והיא ערבה חלק מההחזר ההלוואה. במטרה לעוד תעסוקה ועסקים קטנים המדינה מאפשרת הלוואות לעצמאים באמצעות הלוואות לערבות מדינה. פרטים נוספים על האפשרות לקבל הלוואות לעצמאים בערבות מדינה ראו בסרטון שלפנינו