הלוואה מקרן השתלמות


הלוואה מקרן השתלמות


יועץ הלוואות | איתור כספים | בדיקת ביטוחים | חשבון רדוםחמש סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי


מחפשים הלוואה זולה ?  בלי ערבים , בלי טובות ועם המון יתרונות פיננסיים ?  אם יש לכם קרן השתלמות אז כדאי לבדוק היטב את תנאי הלוואה מקרן השתלמות שמציעה לכם החברה המנהלת.

בשנים האחרונות הפכה הלוואה מקרן השתלמות לאופציה מועדפת לקבלת הלוואות לשכירים ועצמאים הודות לתנאי ההלוואה הנוחים שמציעות קרנות ההשתלמות , במטרה לשמר את כספי העמיתים בקרן .

חשוב לדעת ! בתקופת הלוואה מקרן השתלמות החוסך בקרן מרוויח את התשואה ( הריבית ) שמשיגה הקרן לכספי העמיתים והיא נזקפת לזכותו במלואה. יוצא מכאן בנטילת הלוואה מקרן השתלמות הכסף עובד פעמיים עבור החוסך. 

מאפיינים עיקריים של  הלוואה מקרן השתלמות

  • אין צורך בערבים – כספי החיסכון הם הערבות
  • שיעורי ריבית נמוכים אך רצוי להשוות בין הגופים המנהלים 
  • מסלולי החזר נוחים ביחס להלוואות מביטוחי מנהלים או גופים אחרים
  •  הלוואה מקרן השתלמות כהלוואת בלון היא צורת מימון נוחה וזולה ואפילו משתלמת במקרים מסוימים 

מסלולי החזר של  הלוואה מקרן השתלמות

  • הלוואת בלון (בולט ) – החזר הריבית בלבד . סכום ההלוואה ינוכה מכספי הפדיון של הקרן ביום המשיכה. 
  • הלוואה בהחזר חודשי  – בכל חודש מחזירים חלק מהקרן ואת הריבית לתקופה ידועה וקבועה מראש. 

  איתור כספים אבודים | תכנון פיננסי הוליסטי |  איתור חשבון רדום |  החזרי מס | משכנתא | יועץ הלוואות