הלוואה מקרן פנסיה

הלוואה מקרן פנסיה על חשבון החיסכון

זה לא המקור הראשון לפנות אליו לקלת הלוואה אבל בהתחשב בעובדה שלקרן יש בטוחות כספיות בהחלט שווה לבדוק איזה ריבית ותנאי הלוואה מציעה קרן הפנסיה שלך ובאותה נשימה גם ביטוח המנהלים. זכרו שהכסף של הקרן מובטח- הוא כבר אצלה. לכן הלוואות אלו אמורות להיות זולות יותר מבחינת ריביות ביחס להלוואות חוץ בנקאיות ואפילו ביחס להלוואה בריבית חשכ"ל. 

הלוואה מקרן פנסיה | הלוואה מקרן פנסיה מאפשרת לחוסך להינות מנזילות זמנית של כספי החיסכון הפנסיוני . מסלולי ההלוואות בקרנות הפנסיה מצריכים בדיקת שיעורי הריבית וכדאיות ההלוואה ביחס לחלופות אחרות .


הלוואה מביטוחים | יועץ הלוואות | איתור כספים | בדיקת ביטוחים | בנקים בישראל | כרטיס גנוב


 

הלוואה מקרן פנסיה  יתרונות הלוואה מקרן פנסיה חסרונות
אין צורך בערבים הלוואה מקרן פנסיה נחשבת ליקרה ביחס הלוואה מקרן השתלמות או קופת גמל 
כספי החיסכון משמשים למימון שוטף טרם הפנסיה מבלי לפגוע בפנסיה עצמה   במקרה של אי פירעון הלוואה מקרן פנסיה נשקפת סכנה לחיסכון הפנסיוני 
הלקוח מתוחכם יכול להשתמש באפשרות לקבלת הלוואה מקרן פנסיה כמנוף להשוואת ריביות מול גופים אחרים  חלק מקרנות הפנסיה דורשות תשלום חד פעמי בעבור הקמת טפסים 

תנאים לקבלת הלוואה מקרן פנסיה

מבקשה הלוואה מקרן פנסיה יצטרך לרוב להציג לקרן

  • 3 תלושי שכר אחרונים
  • צילום תעודת זהות  
  • הוראת קבע חתומה של הבנק להחזר מבקש ההלוואה
  • קרן הפנסיה תערוך בדיקת נאותות ללווה לוודא שאינו בעל חשבון מוגבל 

קישורים לקבלת הלוואה מקרן פנסיה

אתר החברה שם הקרן
www.pisga-pension.co.il איילון פסגה
www.pisga-pension.co.il איילון פסגה מנהלים *
www.as-invest.co.il אלטשולר שחם פנסיה כללית *
www.as-invest.co.il אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
www.xnes.co.il אקסלנס נשואה פנסיה
www.xnes.co.il אקסלנס נשואה פנסיה חיסכון *
www.yuvalim-p.co.il מיטב דש פנסיה מקיפה
www.yuvalim-p.co.il מיטב דש פנסיה כללית *
www.pension.co.il הלמן אלדובי
www.pension.co.il הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית *
www.pensianet.co.il הראל גילעד פנסיה
www.keren-manof.co.il הראל מנוף פנסיה
www.phoenix.co.il הפניקס פנסיה משלימה *
www.phoenix.co.il הפניקס פנסיה מקיפה
www.pensianet.co.il הראל פנסיה כללית *
www.newmivtachim.co.il מבטחים החדשה
www.menoramivt.co.il מבטחים החדשה פלוס *
www.ayalon-ins.co.il מגן זהב
www.clalbit.co.il מיטבית עתודות
www.clalbit.co.il מיטבית עתודות כללית *
www.newmakefet.co.il מקפת אישית
www.newmakefet.co.il מקפת משלימה *
www.psagot.co.il פסגות פנסיה כללית *
www.psagot.co.il פסגות פנסיה מקיפה