הלוואות בריבית פריים 2017 למי זה כדאי

הלוואות בריבית פריים 2017 למי זה כדאי

שנת 2017 צפויה לעמוד בסימן העלאת ריבית ראשונה מזה מספר שנים. לאחר העלאת הריבית בארצות הברית בחודש דצמבר 2016 בעולם צפויים בנקים מרכזיים נוספים לייקר את מחיר הכסף ואת מחיר הריבית על הלוואות. מה זה אומר לגבי מי שנוטל הלוואה . תלוי לאיזו תקופה פורסים את החזר ההלוואה.

לקחנו דוגמא להחזר הלוואה בריבית של פריים +5% לפי ריבית פריים של 1.6% ולפי ריבית פריים של 2.6% שעלולה להיות בשוק במידה ובנק ישראל ייקר את ריבית בנק ישראל באחוז. אנו רואים כי בסך הכל הכללי , על הלוואה של 30,000 שקל עם תשלומים שווים מתווסף 0.5% לסך ההחזר ואילו להלוואה בריבית פריים של 2.6% ל 24 חודש יש תוספת של 168 שקלים , קצת יותר מחצי אחוזץ

מסקנה  – לטווחים קצרים השפעת עליית ריבית בנק ישראל ולאחריה ריבית הפריים לא משפיעה באופן דרסטי על ההחזר החודשי , כל עוד ריבית הפריים מתייקרת בשיעור מתון .

ריבית פריים 12 תשלומים 24 תשלומים
1.60% 2,590 1,338
2.60% 2,604 1,351
פער לחודש 14 13
סה"כ פער מצטבר 168 312