הלוואות חברתיות


הלוואת חברתיות


 

הלוואת חברתיות מאפשרות לאנשים פרטיים להשקיע את כספם בהלוואות לאנשים פרטיים אחרים ובכך לקבל תשואה עודפת על פני השקעה בריבית חסרת סיכון. בחו”ל נפוץ מאוד נושא ההלוואות החברתיות ואתרי גיוס הכספים והמימון לפרויקטים עסקיים וחברתיים.


כיום קיימים בישראל מספר גופים המאפשרים ביצוע הלוואות חברתיות באמצעות פלטפורמה טכנולוגית. ההלוואות החברתיות לא בהכרח יותר זולות מהלוואות רגילות שניתן להשיג בשוק האשראי הצרכני , אך בסל הלוואות כל שכן בסל של השקעות יש לשקול השקעה של חלק מהתיק בהלוואות חברתיות, בכפוף לרמת הבטחונות.
הלוואות חברתיות – התמורה למשקיע
השנים האחרונות מתאפיינות בסביבת ריבית נמוכה והעדר השקעות אטרקטיביות המניבות תשואה סבירה ברמת סיכון נמוכה. בסקירה שערכנו באתר האינטרנט של חברת blender.co.il בתאריך 16/10 הוצגה באתר תשואה מוצעת של 6.5% לשנה למשקיע .
 
הלוואות חברתיות – היתרונות למקבל ההלוואה
הלוואה חברתית , לרוב , נתנת עלמיד גורם מוסדי מוכר. ללקוח בעל נגישות לכלים טכנולוגיים יש יתרון נוסף שכן חלק מהתהליך נעשה באמצעות רשת האינטרנט.
 
הלוואות חברתיות יכולות להיות חלק מסל הלוואות או מצורת מימון לאנשים פרטיים או עסקים קטנים ובכפוף לתיק האשראי של הלקוח , חלופה להלוואות בכרטיסי אשראי וביטוחי מנהלים.