הלוואות חברתיות


הלוואת חברתיות


 

הלוואת חברתיות מאפשרות לאנשים פרטיים להשקיע את כספם בהלוואות לאנשים פרטיים אחרים ובכך לקבל תשואה עודפת על פני השקעה בריבית חסרת סיכון. בחו"ל נפוץ מאוד נושא ההלוואות החברתיות ואתרי גיוס הכספים והמימון לפרויקטים עסקיים וחברתיים.

בתחום הלוואה חברתית אתה יכול למצוא את עצמך לא כלווה אלא גם משקיע. האם זה מתאים לכל אחד? לא בטוח. כחלק מתיק השקעות מגוון אין ספק שניתן להשקיע אחוז מסוים מהכסף בתיק הלוואות ולנסות לשאוף לתשואה של 3% נטו לשנה בניכוי אינפלציה ועמלות. גם כאן רצוי להשקיע בהתחלה סכומים קטנים ואולי אף במסר גופים על מנת להגדיל את השונות והקטין את הסיכון.


 דחיית תשלומי החזר הלוואות בנק ישראל 

בעקבות השלכות משבר הקורונה והסגר שהטילה ממשלת ישראל במטרה להתמודד עם מגפת הקורונה, לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה בהכנסות שמובילה לקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המשבר.

בכדי לסייע ללקוחות המערכת הפיננסית, גובש מתווה וולונטרי לדחיית תשלומי הלוואות, שאומץ על ידי כל חברות כרטיסי האשראי. המתווה ייכנס לתוקפו בימים הקרובים ולכל המאוחר ב-16.10.2020. מתווה זה הוא בנוסף להודעת הפיקוח על הרחבת המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.


כיום קיימים בישראל מספר גופים המאפשרים ביצוע הלוואות חברתיות באמצעות פלטפורמה טכנולוגית. ההלוואות החברתיות לא בהכרח יותר זולות מהלוואות רגילות שניתן להשיג בשוק האשראי הצרכני , אך בסל הלוואות כל שכן בסל של השקעות יש לשקול השקעה של חלק מהתיק בהלוואות חברתיות, בכפוף לרמת הבטחונות.

 

  1. TARYA הלוואות חברתיות באמצעות אתר אינטרנט
  2. בלנדר – הלוואות חברתיות  Peer to Peer Lending 
  3. אינקרדיטה פלטפורמה להשקעות חברתיות 
הלוואות חברתיות – התמורה למשקיע
השנים האחרונות מתאפיינות בסביבת ריבית נמוכה והעדר השקעות אטרקטיביות המניבות תשואה סבירה ברמת סיכון נמוכה. בסקירה שערכנו באתר האינטרנט של חברת blender.co.il בתאריך 16/10 הוצגה באתר תשואה מוצעת של 6.5% לשנה למשקיע .
 
הלוואות חברתיות – היתרונות למקבל ההלוואה
הלוואה חברתית , לרוב , נתנת עלמיד גורם מוסדי מוכר. ללקוח בעל נגישות לכלים טכנולוגיים יש יתרון נוסף שכן חלק מהתהליך נעשה באמצעות רשת האינטרנט.
 
הלוואות חברתיות יכולות להיות חלק מסל הלוואות או מצורת מימון לאנשים פרטיים או עסקים קטנים ובכפוף לתיק האשראי של הלקוח , חלופה להלוואות בכרטיסי אשראי וביטוחי מנהלים.

 

משכנתא |  תכנון הוצאות חודשי | רשם החברות

 בנק ישראל חשבונות מוגבלים | אישור ניהול ספרים | רשות המיסים

נקודות חשובות בייעוץ משכנתא | האתר של ד"ר גיא בכור GPLANET