הלוואות חברתיות בלנדר

הלוואות חברתיות בלנדר


החזרי מס  יועץ הלוואות | איתור כספים | בדיקת ביטוחים | חשבון רדום | בנקים בישראל | כרטיס גנוב


בשנת 2014 נכנסה לעולם הפיננסי בישראל חברת ההלוואות החברתיות בלנדר. החברה מיישמת מיזם שבו אנשים פרטיים מלווים את כספים לאנשים אחרים באמצעות פלטפורמה טכנולוגית. בעולם נקראת פעולה זו peer to peer lending הלוואות מעמית לעמית.  

תופעת מימון המונים מאפשרת לאנשים בעלי הון פנוי להלוות אותו לאנשים אחרים הזקוקים למימון מבלי להידרש למתווכים המסורתיים – בנקים , חברות כרטיס האשראי וחברות פרטיות להלוואות חוץ בנקאיות. 

הלוואות חברתיות בלנדר היא היוזמה בישראל ליישום הרעיון. הרווח של מקימי המיזם הוא בדמות עמלת תיווך חד פעמית והתשלום עבור השימוש בפלטפורמה הטכנולוגית של הלוואות חברתיות  

בסקירת אתר האינטרנט https://www.blender.co.il של החברה ( 03/01/15 ) מציגה את החברה את שערי הריבית המוצעים לנותני הלוואות בשיעור של 6.4% ריבית שנתית לעומת שיעור הריבית שתשולם על ההלוואה וזו תלויה בתקופת ההחזר ופרופיל הלווה.

אתר החברה מסביר המנוע ההתאמה של בלנדר הלוואות בנוי באמצעות מערכת DirectMatch שתפקיד לבצע התאמה מיטבית בין יכולת ההחזר של הלווים לבין הציפיות של נותני ההלוואה. 

במיזם הלוואות חברתיות בלנדר שותפים , ע"פ אתר החברה  , משה אביב , גיורא עופר ועד. כיועצים מוזכרים באתר החברה פירמת רואי החשבון  Deloitte בריטמן אלמגור זהר .

משכנתא אופטימלית  |  משכנתא | איתור כספים

מאמרים | חישוב פיצויים  | אתר הפנסיה האובייקטיבי

חמש סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי לחץ כאן