הלוואות לסטודנטים

הלוואות לסטודנטיםפורטל האשראי לוגו


בחלק ממדינות העולם הלוואות לסטודנטים זהו סטנדרט בפיקוח ממשלתי. בישראל , ההשכלה הגבוהה היא באחריות הסטודנט וכן גם מימון שכר הלימוד שלרוב נעשה על ידי עבודה במהלך הלימודים ועל ידי הלוואות לסטודנטים.

על שהסטודנטים נשחבים ללקוחות בעלי הכנסה נמוכה הריי שהמוסדות מנסים כבר בשלב הלימודים ליצור אתם מערכת יחסים וליצור נאמנות.  כיצד הם עושים זאת ? הלוואות לסטודנטים . חלק לא מבוטל מהגופים הבנקאיים ובחרות כרטיסי האשראי מעניקות הלוואות לסטודנטים בריבית ובתנאים מועדפים.  

סטודנטים , בדקו בחברות באשראי ובבנקים אלו הלוואות זולות מחכות לכם שם. התנאים משתנים מעת ללעת וברוח התחרות בין הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מומולץ לבצע סקר שוק לפני נטילת הלוואות לסטודנטים

הלוואה מבנקים  |  הלוואות מחברת כרטיסי האשראי | הלוואות ללא ריבית מאגודת ILFA