הלוואות מביטוחים


הלוואות מביטוחים

הלוואות מביטוחים מאפשרות קבלת מימון והלוואה על חשבון כספי חיסכון פנסיוני . החיסכון הפנסיוני משמש כערבון של נוטל ההלוואה ואילו לחברות הביטוח יש אינטרס לשווק הלוואות שנחשבות להלוואות בסיכון נמוך. בעמוד זה מוצגים קישורים לחברות המעניקות הלוואות על חשבון קופות ביטוח , קופות ביטוח , קרנות השתלמות , קופות גמל או על חשבון כספים אבודים שאותרו 


ביטוח ישיר | יועץ הלוואות | איתור כספים | בדיקת ביטוחיםבנקים בישראל | כרטיס גנוב


הלוואות מביטוחים יתרונות וחסרונות

הלוואות מביטוחים יתרונות הלוואות מביטוחים חסרונות
 החיסכון הפנסיוני מהווה ערבון הלוואה הלוואות מביטוחי מנהלים נחשבות יקרות  לעומת הלוואת מקופות גמל או קרנות השתלמות שנחשבות זולות יותר
שימוש בכספי החיסכון הפנסיוני מבלי לפדות  שערי ריבית גבוהים  ביחס לחלופות אחרות 
הלוואות מביטוחים משתלם לטווח קצר  אינו משתלם לטווח ארוך 

תנאים לקבלת הלוואות מביטוחים

מבקשה לוואה חוץ בנקאית יצטרך להביא ערבים להלוואה או להוכיח יכולת החזר. ההחזר ייעשה על ידי כרטיס אשראי הוא באמצעות צ’קים מראש . לרוב יצטרך נוטל ההלוואה לשעבד נכס פיננסי לשם קבלת הלוואה חוץ בנקאית. יוצאות דופן הן הלוואות לסטודנטים שמעת לעת ניתנות על ידי כרטיסי האשראי בריבית אטרקטיבית והלוואות ללא ריבית על ידי גופים פילנטרופיים.

קישורים לקבלת הלוואות מביטוחים

 התכנים בפורטל האשראי max אינו מהווה ייעוץ או המלצה לביצוע השקעה , נטילת הלוואות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. שימו לב ! קבלת הלוואה מבנק או גופים חוץ בנקאיים , בריבית פריים או ריבית צמודת מדד בכל שיטת החזר או אינדקס הצמדה אחר  פירושה התחייבות חוזית וכלכלית ובמקרה של אי עמידה בהחזר תשלומי הלוואה רשאים גופים בנקאיים או גופים חוץ בנקאיים לנקוט בצעדים לרבות עיקולים ומימוש בטוחות שנתנו עם קבלת הלוואה