הלוואות מהבנקים

הלוואות מהבנקים 2016 סיכום רבעון רביעי

בנק ישראל פרסם בחודש מרץ 2017 סקירת של התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הרביעי של 2016. להלן מסקנות הדוח באשר להלוואות ואשראי בנקאי :

המגזר העסקי והמגזר הפרטי הגדילו את החוב לבנקים  בשיעור של 0.6% שזה אומר יותר הלוואות ויותר חשבונות בחובה.

החוב של המגזר העסקי

העלייה ביתרת החוב נבעה מהתחזקות השקל למול הדולר

 החוב של משקי הבית לבנקים 

הגידול בחוב התמתן בעיקר לנוכח ירידה בכמות נטילת המשכנתאות אך עדין בסך הכולל גדל חוב הציבור לבנקים

כיום ניתן לקבל הלוואות בישראל בשלושה ערוצים עיקריים

  • הלוואת מבנקים
  • הלוואות חברתיות באמצעות האינטרנט
  • הלוואות חוץ בנקאיות כולל הלוואות מכרטיס אשראי שבעצם שייכים לבנקים