הקפאת הלוואות בכרטיסי אשראי

הקפאת הלוואות בכרטיסי אשראי

כיצד לבצע דחיית תשלומים להלוואות מחברות כרטיסי האשראי ויזה מאסטרקראד לאומי קארד לפי תקנות בנק ישראל הקפאת הלוואות בכרטיסי אשראי, הקפאת תשלומי משכנתא ועצירת תשלומי הלוואות.

הפיקוח על הבנקים מודיע על דחיית תשלומי הלוואות

בעקבות השלכות משבר הקורונה והסגר שהטילה ממשלת ישראל במטרה להתמודד עם מגפת הקורונה, לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נקלעו לקשיים כלכליים שמתבטאים, בין היתר, בירידה בהכנסות שמובילה לקושי בהחזר ההלוואות שנטלו טרם פרוץ המשבר הכלכלי 2020 .

בכדי לסייע ללקוחות המערכת הפיננסית, גובש מתווה וולונטרי לדחיית תשלומי הלוואות, שאומץ על ידי כל חברות כרטיסי האשראי. המתווה ייכנס לתוקפו בימים הקרובים ולכל המאוחר ב-16.10.2020.

ההסדר הוא בנוסף להודעת הפיקוח על הרחבת המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

תנאי דחיית תשלום החזר הלוואות בכרטיס אשראי

דחיית התשלומים תהיה, בהתייחס להלוואות צרכניות והלוואות לעסקים, באופן הבא:

הלוואה פרטית חוץ בנקאית

הלוואה עד 100,000 ₪. הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים, ללא שיקול דעת החברה. בנוסף, ישנה אופציה, בהתאם לשיקול דעת החברה, לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו (עד 6 חודשים במצטבר). הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.

הלוואה לעסקים מחברת כרטיס אשראי

לעסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר, תתאפשר דחייה לתקופה של עד 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת החברה.

המתווה בא בהמשך להקלות שונות, לרבות דחיות תשלומים, שכבר ניתנו על ידי חברות כרטיסי האשראי, והוא מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות.

בנק ישראל מדגיש שדחיית התשלומים כרוכה בעלות, לכן יש לעשות שימוש בצעד זה רק במידת הצורך. ובכל מקרה, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן

"גיבוש המתווה שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי מהווה אבן דרך נוספת בסיוע הנרחב המוענק, בעידוד הפיקוח על הבנקים, ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי במטרה להתמודד עם השלכות תקופה מורכבת זו. מתחילת המשבר, נקטו חברות כרטיסי האשראי ביוזמות שונות על מנת לסייע ללקוחותיהם להתמודד עם השלכות המשבר, ואני מברך אותן על גיבוש מתווה אחיד ומקיף, המותאם למאפייני חברות כרטיסי האשראי, ואשר יסייע ללקוחות בקשיים התזרימיים איתם הם מתמודדים. הפיקוח על הבנקים ימשיך במשימתו לסייע ללקוחות לעבור את התקופה הזו עם פגיעה מינימלית ככל שניתן ויבחן צעדים נוספים להשגת מטרה זו, תוך ניהול סיכונים מושכל ואחראי".