השוואת הלוואות ביטוח השתלמות ופנסיה

הלוואה מקרן השתלמות   הלוואה מקרן פנסיה הלוואה מביטוח מנהלים
יוקר ריביות על ההלוואה הכי זול תמיד מרבית הגופים מעניקים הלוואה בריבית פריים +0.5% 1 תלוי בגוף המוסדי. ישנם הבדלים גדולים בתנאי ההלוואה בין הגופים
פגיעה בחיסכון הפנסיוני אין אין אין
הלוואה למוגבלים בבנק לא לא לא
פגיעה במסגרת אשראי בנקאית לא לא לא
יוקר ההלוואה ביחס להלוואה מהבנק יותר זול מצריך השוואה ביחס לתנאי ההלוואה המשתנים בין הלקוחות מצריך השוואה ביחס לתנאי ההלוואה המשתנים בין הלקוחות
הערות קרנות הפנסיה הוותיקות אינן מעניקות הלוואה לעמיתים
1נכון לסוף 2014 תנאי הלוואה מקרן השתלמות , תנאי הלוואה מביטוח מנהלים ותנאי הלוואה מקרן פנסיה משתנים מעת לעת בין הגופים השונים. הנתונים ע"פ סקירת אתרי אינטרנט
Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net