השוואת הלוואות

השוואת הלוואות


מרבית לקוחות האשראי מתקשים להשוות בין כדאיות של הלוואות שונות. הלוואה היא מוצר פיננסי מורכב המושפע מגורמים שונים בעלי שמות דומים להפליא המגלמים שוני גדול בהחזר ובעלות הכסף. אתר MAX מציע טבלת השוואה פשוטה שתסייע לכל אחד לבצע השוואות הלוואות בקלות יחסית.

גוף מלווה סכום הלוואה מדד הצמדה ריבית החזר חודשי חודשי החזר סה"כ החזר
מי נותן את הכסף סכום הקרן לאיזו מדד צמודה ההלוואה , פריים , אינפלציה , מטבע חוץ  מה שיעור הריבית על הלוואה , בנוסף לממד  מספר החודשים שיש להחזיר גובה תשלום הראשון מכפלת חודשי ההחזר בגובה התשלום הראשון

דוגמא לטבלת השוואת הלוואות . מה ישראלי התלבט בין 2 הלוואות שהציעו לו בשני בנקים שונים. בבנק מספר אחד הציע לו היועץ לקצר את משך ההחזר על מנת לחסוך בהוצאות ריבית ואמר לו שזו ההלוואה משתלמת יותר מאשר הבנק השני שהציע לו הלוואה בריבית נמוכה יותר, עם אפשרות החזר נמוכה יותר. מר ישראלי הכניס את הנתונים לטבלת השוואת הלוואות וראו איזה פלא , מחיר ההלוואות היה שווה .

גוף מלווה סכום הלוואה מדד הצמדה ריבית החזר חודשי חודשי החזר סה"כ החזר
בנק 1 50,000 פריים 7% 1224 48 58,773
בנק 2 50,000 פריים 6% 997 60 58,857
סך ההחזר  סך החזר הוא נתון אצבע הטוב ביותר שיש למדוד את עלות ההלוואה. הוא מספק תמונה מדויקת לביצוע השוואת הלוואות .  הוא מציג ללווה את הכסף שקבל בתחילת התקופה לסך הכסף שיחזיר והפער הוא מחיר השימוש בכסף. בהשוואת הלוואות יש לקחת בחשבון גם את הסיכון שמדדי ההצמדה יתחילו לטפס פתאום או שמטבע חוץ יתחיל לטפס ואתו החזר הלוואה במטבע חוץ .
מדד הצמדה כאשר מבצעים השוואת הלוואות חשוב לבצע את ההשוואה בין מדדים שווים. מבחינה מספרית קל להשוות הלוואה במדד פריים להלוואה למדד המחירים לצרכן , אולם לטווח ארוך ובינוני ישנם הבדלים בסיכון שנוטל הלווה במידה ואחד מהמדדים משתנה ומתחיל לטפס מסקנה חשובה ! אם החלטת לקחת הלוואה לטווח שמעל שנה ,שקילו לפזר בין מדדים שונים של הצמדה .
תקופת ההחזר תקופת ההחזר קובעת את עלות השימוש בכסף. ככלל שתקופת ההחזר גדלה , עולה מחיר הכסף והלווה משלם ריבית יותר גבוה. מסקנה חשובה ! הלוואות צריך להחזיר מהר מאוד. חשוב לא  לגרור תקופות החזר ארוכות