חישוב ריבית דריבית

חישוב ריבית דריבית %

%ריבית היא מושג קל להבנה גם למי שאינו עוסק במתמטיקה פיננסית. ריבית היא למעשה תשלום השכירות על הכסף. 

אדם לוקח הלוואה הוא למעשה משכיר את הכסף ועל השכירות הזו הוא משלם ריבית.

כאשר מבצעים חישוב ריבית דריבית מחשבים למעשה את עלות זכות השימוש בכסף.ישנן צורות שונות לבצע חישוב ריבית דריבית וסוג החישוב תלוי בצורת ההלוואה שהוסכמה ובמועדי תשלום הריבית.

בישראל נפוצה שיטת החזר מסוג שפיצר שבה יש בכל חודש יש החזר של הריבית + הקרן . ככל שמתקדם החזר ההלוואה כך בכל החזר יש חלק גדול יותר של קרן וחלק קטן יותר של ריבית.  בכל חודש הלווה מחזיר חלק מסויים מהחוב ומשלם רק חלק מהריבית הכוללת. בחודש הבא הוא שוב משלם שכירות על הכסף ואת ערך הריבית.

%חישוב ריבית דריבית מנפח את ערך החוב המקורי כאשר יש חוב עומד שאינו מוחזר והוא צובר ריבית חודשית מדי חודש. לדוגמא .

אדם לווה 100,000  שקלים בריבית חודשית של 1% . הוא אינו מחזיר את החוב והקרן צוברת ריבית מדי חודש

לאחר חודש סכום ההלוואה יהיה :

 100,000* 1% + 100000 =  101,000

בחודש שלאחר מכן סכום ההלוואה יהיה :

101,000 *1% + 101,000 =  1010 + 101,00 = 102010

אנו רואים בחודש השני הופיע אפקט חישוב ריבית דריבית . הריבית עבור הכסף היא 1% שזה 1000 שח לחודש + הריבית על סכום הפיגור בתשלום הריבית של החודש הראשון  – 1% על 1000 שח שזה עוד 10 שח בחודש . וכך מידי חודש בחודשו

החזרי מס  | יועץ הלוואות | איתור כספים | בדיקת ביטוחים | חשבון רדום | בנקים בישראל | כרטיס גנוב