חישוב ריבית והצמדה משפטית חינם השינויים בחוק

חישוב ריבית והצמדה משפטית חינם השינויים בחוק

חישוב חובות שנפסקו בבתי המשפט בישראל באמצעות חישוב ריבית והצמדה משפטית חינם, יעברו בקרוב שינוי מהותי בחוק. יצאנו לבדוק כיצד חוק פסיקת ריבית משפטית ישפיע על גובה החוב האישי של כל אחד מאיתנו.

חוק פסיקת ריבית משפטית האם השינוי יעודד חייבים ?

  • בחוק היום ריבית הפיגורים הקבועה בחוק הינה מוחלטת ונקבעה ללא תלות בשיעור ריבית הבסיס שפחתה במהלך תקופה זו באופן משמעותי.
  • המלצות הצוות כוללות יצירת מתווה ריביות אפקטיבי ומאוזן אשר יעודד את הציבור לשלם חובות לצד שמירה על שיעורי ריביות המותאמים לתכליות החוק.
  • הצוות ראה חשיבות רבה בשמירה על מנגנון פשוט ויעיל שימשיך לשמש את הציבור במסגרת התקשרויות פרטיות. כך לדוגמה כוללות ההמלצות:

עכשיו באתר – עמותת מתייעלים 

  • הפחתת דמי הפיגורים וביטול מנגנון ריבית דריבית כך שדמי הפיגורים ייקבעו באופן יחסי לריבית הבסיס.
  • שינוי זה, בשיעור גובה ריבית משפטית יוביל לצמצום תפיחת החובות באופן לא פרופורציונלי ביחס לקרן והריבית.
  • כמו כן, ישונה המנגנון לחישוב ריבית המשפטית הבסיסית, כך שיאפשר לנושים לקבל פיצוי המבטא את הנזק שנגרם להם בשל העיכוב בקבלת תשלומים והפרדה בין מנגנון הריבית, שתכליתה פיצוי הנושה, לבין דמי הפיגורים שתכליתם תימרוץ החייב לשלם.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "לריביות הנקבעות מכוח החוק תפקיד מרכזי במשק והשפעות נרחבות על הכלכלה והחברה הישראלית. במהלך דיוני הוועדה נשקלו שיקולים רבים בכדי לוודא כי מנגנוני הריבית הינם פשוטים ויעילים מחד, ותואמים את מצב המשק לאורך זמן מאידך, כל זאת תוך שמירה על האיזון בין האינטרסים של הנושים והחייבים. אני מבקש להודות לחברי הצוות על עבודתם לשם גיבוש הדוח המקצועי שלפניכם ולשר האוצר על הרוח הגבית".

האם שינוי הריבית יביא לגביית חובות או להשתמטות? תשאלו את ישראל ישראלי 

ישראלים אוהבים הנחות. לא יעזור. תן להם הנחות ועשיתם להם את היום. אבל יותר מכל דבר אחר הישראלים, בניגוד לבני לאניסטר של משחק הכס, אינם אוהבים לשלם חובות. מה שנותר לקוות, שההמלצות לשינוי שיעור ריבית משפטית, לא יהיו סוג בומרנג למוסר התשלומים הירוד ממילא במדינת ישראל.