הלוואה דחופה


 הלוואה דחופה


נטילת הלוואה דחופה דומה להורה לתינוק שמחפש באמצע הלילה את ביקור הרופא ונאלץ לשלם ביוקר על הרופא הראשון שהוא מוצא. לכסף, כמו כל מוצר אחר , יש מחיר . לקוח שנדרש לקבל הלוואה דחופה יצטרך ליצור קשר עם גוף כלכלי  גם כזה העוסק בהלוואה חוץ בנקאית , לספק את המסמכים הנדרשים לקבלת הלוואה דחופה ולרוב , לשלם בהתאם את מחיר הריבית .
הלוואה דחופה מגוף פרטי חוץ בנקאי גופים המשווקים הלוואה דחופה חוץ בנקאית הם לרוב גופים שנעים במהירות עבור הלקוח ויכולים ליטול על עצמם סיכון שייתכן והבנק לא היה נוטל. הם מאפשרים קבלת הלוואה דחופה כנגד שעבודים או כנגד החתמת ערבים בתהליך מהיר מהיר שהבנק אינו מאפשר.
הלוואה דחופה מהבנק בנק הוא מוסד עם כללי הלוואה נוקשים , הוא פועל תחת רגולציה ופיקוח של בנק ישראל  ובשגרה יקפיד על כללים, התנהלות ושמירת בטחונות לבנק כנגד הלוואה לפרטיים. לקוח בעל היסטוריית אשראי בעייתית יתקשה לקבל הלוואה דחופה באמצעות הבנק ויצטרך לפכות מול גופים חוץ בנקאיים.
נקודות חשובות בבחירת הלוואה דחופה
  • בדיקת שער הריבית - כדאי להשוות
  • בדיקת סך ההחזר הנדרש על ידי הכפלת התשלומים בסך כל תשלום
  • האם הגוף מאפשר מחזור הלוואה דחופה
הלוואה דחופה מסמכים נדרשים
  • צילום תעודת זהות
  • צילום של שלושה לשומים אחרונים - לשכיר
  • צילום תלוש מע"מ של 6 חודשם אחרונים  - לשכיר
  • תדפיסי בנק ( לא תמיד )