יותר הלוואות למשקי בית ופרטיים – עלייה בחוב במשק בחודשים יולי-אוגוסט 2015

יותר הלוואות לאנשים פרטיים

גובה החוב של הציבור בגין הלוואות למשקי בית ופרטיים עלה ברבעון האחרון .

בנק ישראל פרסם השבוע דוח בנושא יתרת החובות במשק למשקי בית שמציין את ההלוואות שנוטלים משקי בית והלוואות לאנשים פרטיים שגופים מוסדיים ומפוקחים מעניקים כהלוואות פרטיות. חושב משקי הבית בישראל אינו כולל הלוואות חוץ בנקאיות או הלוואות ללא ריבית ממוסדות פרטיים. 

לפי דוח בנק ישראל בנושא הלוואות לפרטיים עולות המסקנות הבאות 

• יתרת החוב הפרטי גדלה בחודש יולי בכ-5.4 מיליארדי ש"ח (1.2%) לרמה של כ-451 מיליארדים מתוך הסכום הזה 2.9 הם משכנאות וכל היתר הן הלוואות שהציבור נוטל עכל מנת לשלם חובות או לממן את החיים השוטפים .