מלגות הבנק הבינלאומי 2022 איך מגישים כמה מקבלים?

מלגות הבנק הבינלאומי 2022 איך מגישים כמה מקבלים?

כל הפרטים אודות תוכנית המלגות לסטודנטים מלגות הבנק הבינלאומי 2022 איך מגישים כמה מקבלים? מי זכאי וכמה סטודנטים יזכו לקבלת המלגה החשובה.

כמה כסף מקבלים במסגרת מלגת לימודים של הבנק הבינלאומי ? 

הבנק הבינלאומי יוצא בתכנית תמיכה לסטודנטים "מובילים להצלחה" ומעניק מלגות בהיקף של כ- 1,500 קורסים אקדמיים לסטודנטיות ולסטודנטים בעלי קשיים כלכליים ומרקע סוציו אקונומי נמוך, בעיקר חיילות וחיילים בשירות סדיר או לאחר השירות, למתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי ולאחרים.

עוד באתר – רשימת מלגות לשכר לימוד

מימון שכר לימוד באמצעות מלגות 

רכישת השכלה גבוהה הינה המפתח לעצמאות כלכלית, לשינוי מסלול חיים ולהגדלת יכולת ההשתכרות העתידית. הבנק גאה בסטודנטיות ובסטודנטים אשר תורמים למדינה, מכיר להם תודה ורואה חשיבות בהענקת הזדמנות לפתח לדרך חדשה לטובת עתידם ורווחתם החברתית והכלכלית, ותרומתם לחברה.

מתי חולקו המלגות ?

המלגות יחולקו במהלך תשפ"ב לסטודנטיות ולסטודנטים וזאת לאחר תהליך בו הם נבחרים בקפידה על ידי המדור לסיוע כלכלי בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה תוך עמידה בקריטריונים ברורים.

יחד עם ההודעה, האוניברסיטה הפתוחה מודה לבנק הבינלאומי על הירתמותו למערך המלגות של דיקנט הסטודנטים. טקס הענקת המלגות יתקיים לקראת סוף השנה האקדמית.