מלגות לאתיופים תואר ראשון ובגרויות

מלגות לאתיופים תואר ראשון ובגרויות

בישראל פועלות קרנות מלגות שונות החל מפרוייקט פר"ח ועד למלגות משרד החינוך . בנוסף פועלות גם קרנות סיוע לפי מוצא וחלק מהן תומכות בלימודים לבני העדה האתיופית. בכתבה זו סקירה של מלגות לאתיופים תואר ראשון ובגרויות

מלגות לאתיופים תואר ראשון ובגרויות

מלגות לאתיופים תואר ראשון ובגרויות

ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה

קרן חשובה המנהלת אתר אינטרנט פרטי ונח. הארגון מעניק מלגות וסיוע כספי לבני העדה האתיופית סטודנטים למטרת לימודים אקדמאיים .

קיימים 3 מסלולי סיוע לסטודנטים אתיופים : 

"אמץ סטודנט" – מלגות מחיה לסטודנטים – תורם מארצות הברית מאמץ סטודנט אתיופי . סה"כ כ 400 מלגות בשנה . 

מלגות לתלמידי חטיבות ביניים  ותיכון – סיוע למשפחות בני העדה למטרת מימון עלויות תלמידים אתיופים בצרכי תלמיד הלומד בבתי ספר בקהילה . סה"כ על פי פרסומי הארגון כ 1000 מלגות בשנה .  

לימודיות עזרה לתמידים אתיופים בבית ספר יסודי במטרה להביא ילדים אתיופים בבתי הספר לרמת הכיתה ואף לעבור אותה . מפעל חשוב ומבורך ! 

הגשת בקשה לקבלת מלגות בקרן צפון אמריקה –  למלגות שנעות בין 4800 שח למלגות עד 10800 שח  יש ליצור קשר עם רח' המלאכה 6, קומה 1, 7152012 לוד
08-6500444 nacoej@netvision.net.il  יצירת קשר: טלפון – 02-6245104, פקס – 02-6245102 פרטים נוספים באתר הקרן .  

 

סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה משרד הקליטה

מינהל לסטודנטים במשרד הקליטה מעניק סיוע לסטודנטים בני העדה האתיופית .  המלגה אינה תלויה בקבלת מלגה אחרת ובאמצעות איסוף מלגות והגשת בקשות לזכאות ניתן לממן שכר לימוד ומחייה לסטודנט אתיופי בצורה יפה והולמת. על המלגה ותנאי זכאות מורחבים לסטודנטים עולים מאתיופיה : 

חשוב לדעת שהחל משנת הלימודים הקרובה  תשפ 2019-2020 המינהל לסטודנטים עולים לסייע גם לסטודנטים יוצאי אתיופיה ילידי הארץ, או שהינם מעל 15 שנה בישראל, הלומדים במסלולי הנדסאים (לנרשמים חדשים ולסטודנטים ממשיכים), וכן לסטודנטים ממשיכים בלבד* במסלולי לימוד שאינם באחריות מל"ג ומשרד החינוך. *סטודנטים שהחלו לימודיהם בסיוע המינהל לפני שנת הלימודים תש"פ. והכל בהתאם לנהלים ולהוראת השעה הייחודית.

[wpforms id="2405" title="false" description="false"]

ניתן להירשם למגזין המלגות של ישראל ! כל שבוע מלגות חדשות , טפסים למלגות לקראת שנת הלימודים הקרובה 2019-2020 ועוד עשרות טיפים חשובים כיצד לממן שכר לימוד ומחייה בתקופת הלימודים ! אתר המימון של ישראל מלגות לפי סוג לימודים !