ריבית בנק ישראל ירדה , ריבית הפריים הוזלה – ההלוואות הוזלו

מי מרוויח מירידת הריבית הפריים


מדריך הלוואות לעסקים קטנים

השבוע הודיע בנק ישראל על הורדה נוספת של הריבית. מה זה אומר לגבי הלוואות  ?   ירידת הריבית של בנק ישראל מורידה באופן אוטומטי את ריבית הפריימם שגובים הבנקים מהציבור.

מי שנטל הלוואה בריבית פריים , צפוי להקטין כעת את התשלום החודשי ! ריבית הפריים היא בסיס לתמחור עסקאות מימון . נכון לחודש מרץ 2015 היא עומדת על 1.75% לשנה.נתון נמוך המזמין נטילת הלוואות של הציבור עקב החזרי הריבית הנמוכים.  מועד החלטה הבאה של שיעור הריבית שקובע בנק ישראל הוא: 23/03/2015

מי מרוויח מירידת ריבית הפריים  

  • מי שנטל הלוואה  – ההחזר החודשי שלו יורד
  • נוטלי משכנתאות בריבית פריים – ההחזר החודשי יורד מכיוון שהריבית ירדה.

יועץ הלוואות | איתור כספים | בדיקת ביטוחים | חשבון רדוםחמש סיבות טובות לבצע תכנון פיננסי