ריבית הלוואה

ריבית הלוואה

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

אחד הפרמטרים החשובים ביותר בבדיקת הלוואה והחלטה על ההלוואה הטובה ביותר עבור הלקוח היא הריבית. היא משקפת את מחיר השימוש בכסף ומקובעת כמה כסף נחזיר עבור הכסף שנטלנו בהלוואה.  השוק הישראלי מצמיד הלוואות לשערי ריבית שונים ואלו משנים את כדאיות ההלוואות בצורה דרסטית. כאשר נוטלים הלוואה חובה להתייעץ עם מומחה להלוואות שיעניק לך ייעוץ אובייקטיבי ויסייע לך לבחור הלוואה טובה ביותר

ריבית הלוואה מדריך מעשי פשוט לקבלת ריבית הלוואה זולה בעת נטילת הלוואה חוץ בנקאית, הלוואה מבנק  , הלוואה ללא ריבית והלוואה בכרטיס אשראי קריאה חובה לכל הלוואה

הקרן הישראלית להלוואות ללא ריבית

נקרא גם המרכז הישראלי להלוואות ללא ריבית . זוהי אגודה ישראלית המשווקת הלוואת ללא ריבית והצמדה לכל תושבי ישראל לפניה לקבלת הלוואה לחצו כאן

ריבית שנתית

אחד המושגים החמקמקים העולם הלוואות פרטיות הלוואות חוץ בנקאיות ובכל בעולם המימון. יש לבדוק היטב האם הריבית מוצגת לכם היא נומינלית מתואמת או ראלית . לפעמים הפערים יוצרים החזרי הלוואות לא צפויים. הריבית הנומינלית היא הנמוכה ביותר , הראלית נגזרת ממנה והריבית המתואמת היא הריבית בפועל שמשל הלווה עבור הכסף.

ריבית המשכנתא

הריבית שגובה הבנק על ההלוואה לדיור.  יש מסלולי ריבית שונים והנפוצים ביותר הם : ללא ריבית , צמוד לפריים , צמוד למדד . יש ההצמדות למסלולי ריביות אחרים מצריכים יועץ משכנתאות מומחה ולעתים אף יועץ השקעות

גובה ריבית הפריים

ריבית הלוואה , ריבית לפיקדון ובסיס להתנהלות מערכת הכסף בישראל. משקפת אתמחיר הכסף במשק.

את ריבית הפריים קובע בנק ישראל והיא ריבית הבסיס לחישוב הלוואות ופיקדונות של הבנקים מול לקוחות .  בשנים האחרונות ריביות הפריים בישראל ובעולם הגיעו לשפל חסר תקדים ותרמו לעליית מחירי הדיור בישראל.

ריבית קבועה משכנתא

מסלול החזר על המשכנתא והלוואה לדיור שבו ההחזר החודשי קבוע נראש וידוע מראש לכל תקופת החזר ההלוואה.  איך זה ייתכן  ?   הריבית בהלוואה נקראת ריבית קבועה . היא לא מושפעת מעליית המדד או שינוי בריבית הפריים.  לרוב היא יותר גבוהה מריביות אחרות שיש על המדף ולאורך זמן תפקידה הוא לגדר את העלייה שיעור האינפלציה. נהוג לחלק הלוואות לטווח ארוך ולהקצות חלק מההחזר להלוואה בריבית קבועה