ריבית חיסכון בבנק 2024 מה נותנים הבנקים סקירה

ריבית חיסכון בבנק 2024 מה נותנים הבנקים סקירה

הגיע הזמן לחסוך. המשבר הכלכלי שעובר על ישראל בשנים האחרונות מחדד את הצורך לחסוך כסף. אבל היכן נפקיד את כספי החיסכון ואיזה ריבית ומסלולי מאפשרים הבנקים?. יצאנו לסקור את התוכניות, באיזה בנק יש הצמדה למדד המחירים לצרכן?. באילו תנאים ומה מאפשרות חלופות אחרות במגזר הפיננסי. מה בכתבה?. ריבית חיסכון בבנק 2024 מה נותנים הבנקים סקירה.  שימו לב, הכתבה הנה סקירת מידע ולא המלצה לביצוע פעולה. תנאי החיסכון נכונים ליום פרסום הכתבה. 

הכתבה אודות השוואת ריבית על פיקדונות וחיסכון בבנקים מופיעה באופן בלעדי באתר max.wesave.info. כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להציג הכתבה. העובר על אזהרה זו צפוי לתביעה על פי כל דין. 

מה ההבדל בין פיקדון לתוכנית חיסכון שוטפת?. 

פיקדון הוא חיסכון בהפקדה חד פעמית. הבנקים בישראל אוהבים לקבל את הכסף שלנו, להעניק ריבית או מסלול הצמדה, ולהשאיר את הכסף שלנו אצלם. מה עוד חשוב לזכור?. כל הכנסה מריבית חייבת במס רווחי הון בשיעור שבין 15% עד 25% משיעור הריבית הריאלית שצבר הכסף. 

חוסכים למען העתיד ריבית חיסכון בבנק 2024 מה נותנים הבנקים סקירה 

 

ואם לא בבנק מה ייתן לי מקמ?.

מלווה קצר מועד הוא כסף שאנו מלווים למדינה. הוא יכול, בתנאים מסויימים ובהתאם לצורכי הלקוח, להוות חלופה לחיסכון בבנק ולהעניק ריבית לא רעה בכלל. בתאריך 15/06/2024 שתי סדרות מקמ נתנו את הריביות הבאות. 

מ.ק.מ. 615  ריבית ברוטו 4.32% ריבית נטו 3.67%, לתקופה של 354 יום 
מ.ק.מ. 515  ריבית ברוטו  4.37% ריבית נטו 3.62%, לתקופה של 326 יום 

מומלץ להתייעץ תמיד עם יועצי השקעות או מתכנן פיננסי מורשה על פי חוק. 

שיעור המס על ריבית בתוכנית חיסכון

במידה והחיסכון צמוד למדד המחירים לצרכן, אינפלציה, משולם  מס רווח הון בגובה 25%. זהו שיעור המס שינוכה במקור ע"י הבנק בגין הכנסות מריבית לרבות הפרשי הצמדה. לעומת זאת, הפרשי ההצמדה למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין, בעקבות הצמדה של קרן התוכנית, יהיו פטורים ממס. התנאים הקובעים לפי הנחיות רשות המיסים.

עוד באתר חגים ספטמבר 2024

מנוף גמיש תוכנית חיסכון צמודה למדד בנק מסד

לכמה שנים?.  15 שנה עם אפשרות יציאה מתום 5 שנים
כמה אפשר להפקיד?.  בהוראת קבע – מינימום 100 שקלים לחודש עד מקסימום 25,000 שח.

בהפקדה חד פעמית לתכנית חיסכון צמוד מדד בבנק מסד

בסכום של 250 ש"ח מינימום ועד פי 3 מסכום ההפקדה החד פעמי האחרונה ועד מקסימום 150 אלפי ₪.
ריבית קבועה: כל הפקדה תישא ריבית קבועה החל מיום הפקדתה ועד למועד הפירעון.
אין רצפה:

מה קורה אם המדד יורד?. בעת ירידת מדד, סכום ההפקדה והריבית ישולמו ללקוח כשהם מוקטנים ביחס לירידת מדד – הקרן אינה מובטחת. תכנית המאפשרת חסכון בסכום נמוך להגשמת מטרה וזאת גם באמצעות הפקדות חד פעמיות.

חוסכים לטווח קצר?. מה תקבלו בבנק דיסקונט ריביות חיסכון

באתר הבנק מצאנו 3 פיקדונות בריבית שונה כל אחד ולתקופת זמן אחרת. הפיקדונות הן לתשובה שבין שלושה חודשית עד שלוש שנים ולפיכך שער הריבית המוצע לחוסך משתנה. לפי אתר הבנק, מיום 15/06/2024, אלו הריביות שתקבלו, בכפוף לתנאי הבנק. התוכניות בכפוף לתנאים המתחדשים בבנק. הכתבה לסקירה בלבד. 

ריבית קבועה  פיקדון שקלי ל-3 חודשים שקלי לא צמוד ללא תחנות יציאה. מה נקבל?. ריבית קבועה של 3.00% למפקידים באתר הפעולות ובאפליקציה או 2.75% למפקידים בסניף נכון לתאריך20.05.2024. 

שקלי לא צמוד לתקופה של שנה פיקדון שקלי נזיל חודשי לשנה בריבית משתנה. האם יש תחנות יציאה?. כן. חודשיות. כמה ריבית נקבל?. פיקדון שקלי לא צמוד לתקופה של שנה, עם תחנות יציאה חודשיות, מבוסס על מרווח מריבית הפריים. הריבית P-4.50% (1.50%) למפקידים באתר הפעולות ובאפליקציה,

 

פיקדון לשנה ברירת שקל מדד לשנה בבנק לאומי

לכמה זמן הכסף סגור בבנק?. שנה. האם יש נקודות יציאה?. לא.
איזה ריבית מקבלים?. הריבית הגבוהה מבין צמוד מדד בלבד לבין ריבית שקלית קבועה ללא הצמדה למדד. לפי עלון גילוי נאות, בפיקדון ברירת שקל מדד לשנה, בתום תקופת החיסכון יקבל המפקיד את הגבוה מבין:
ריבית קבועה ללא הצמדה – מסלול א
הצמדה למדד ללא ריבית – מסלול ב

השוואת ריביות בין מסלול ברירת שקל מדד לשנה

ריבית תעריפית ומתואמת  (התנאים לפי הנחיות הבנק בלבד. טלח)

1,000-99,999  תשולם ריבית של 3.500% לפני מס רווח הון 

100,000-249,999 תשולם ריבית של 3.600% לפני מס רווח הון 

לסכום של 250,000 ומעלה תשולם ריבית שנתית של 3.700% לפי מס רווחי הון. 

האם זו ריבית טובה?. תלוי בחלופות. מה החלופה לחיסכון של עד שנה?. בכפוף לתנאי הריבית במשק, ייתכן וכדאי לשקול רכישת מלווה קצר מועד, מק"מ. אין לראות בכתבה המלצה. 

ברירת שקל מדד לשנה בנק לאומי צילום מסך גילוי נאות מאתר הבנק יוני 2024

ברירת שקל מדד לשנה בנק לאומי צילום מסך גילוי נאות מאתר הבנק יוני 2024