ריבית פריים משכנתא שני שליש 2021

ריבית פריים משכנתא שני שליש 2021

הסבר המילים פשוטות על השינוי בשוק המשכנתאות. כיצד ניתן להרכיב משכנתא אופטימלית מינימום החזרים וריבית באמצעות ריבית פריים משכנתא שני שליש 2021.

ריבית הפריים נחשבת למסלול הזול ביותר מבחינת החזרי ריבית על הלוואה לדיור ומשכנתאות. עד סוף 2020 ניתן היה לקחת רק שלישי מהמשכנתא בריבית זו. כעת נבדוק את המשמעות של השינוי בתקנות שחוקק בנק ישראל.

משכנתא חדשה או מחזור איך משפיע ריבית פריים משכנתא על ההחזרים שלך

שינוי מרכיב הריבית על משכנתאות והשפעת הקורונה על משק המשכנתאות בישראל. בחודש דצמבר 2020, בנק ישראל החליט על שינוי רגולטורי של ביטול הגבלת החלק של ריבית הפריים בתמהיל המשכנתא. החלטה זו עשויה להשפיע על משקי בית רבים בישראל השוקלים לרכוש דירה עם משכנתא או שהנם כבר בעלי משכנתא.

מקור הגבלת רכיב ריבית הפריים במשכנתאות לגובה של 1/3, מצוי עוד בשנת 2011, כאשר עד לשנה זו, יכלו כל הלקוחות לקחת משכנתא המורכבת במלואה מריבית פריים, שעמדה אז על כ- 4.5%.

בשנה זו חל גידול ניכר בשוק המשכנתאות ונגיד בנק ישראל דאז, שאף למתן את הסיכון שבנטילת משכנתא עבור משקי בית, להוריד את הביקוש הגבוה לנדל"ן ולהרחיק את המשקיעים משוק זה, שכן הריביות במסלולים הנוספים היו גבוהות אף יותר. בפועל, הדבר לא הביא לצינון השוק ממשקיעים ולהפחתת הביקוש לדירות להשקעה.

מהי בעצם ריבית הפריים של בנק ישראל ?

ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל, בתוספת 1.5%. ריבית בנק ישראל עומדת מזה זמן רב על 0.1%, שיעור כמעט אפסי, כך שבסך הכל עומדת ריבית הפריים כיום על 1.6%.

על אף השיעור הנמוך, גם בראיה היסטורית, ריבית הפריים היא תנודתית ויכולה להשתנות מדי חודש. קיימת חוסר וודאות לגבי רמת הריבית העתידית, אך הצפי כי עם היציאה ממשבר הקורונה, השוק יחזור לתוואי של עליית מחירים ובהחלט יתכן כי לאורך זמן ריבית הפריים תלך ותעלה.

ממתי ניתן לקחת משכנתא בריבית 2/3 פריים?

החוק החדש שנכנס לתוקף בתאריך 17/1/21 עבור משכנתא חדשה ולאלו שממחזרים משכנתא יתאפשר השינוי מתאריך 1/3/21.

  • טרם החוק, ניתן היה לקחת עד 1/3 מגובה המשכנתא בריבית הפריים ולכל הפחות 1/3 מהמשכנתא בריבית קבועה.
  • עם הרגולציה החדשה, אפשר למעשה לקחת 2/3 מהמשכנתא בריבית פריים והיתר בריבית קבועה.
  • השאלה המעניינת שעולה היא, האם צעד זה צפוי להוריד את מחירי המשכנתאות?
  • עוד מוקדם לדעת, אך התשובה המסתמנת כיום היא, לא בהכרח.

יש לזכור כי הבנקים בישראל שואפים למקסם את רווחיהם ובמסגרת הרפורמה הם לא בהכרח יתנו משכנתאות זולות יותר. אם למשל, עד היום קיבלנו במסלול הפריים במשכנתא ריבית פריים פחות 0.6%, כלומר ריבית בפועל של 1%, אז היום יתכן שהבנק ישנה את המסלול לפריים בתוספת 0.4%, כלומר 2% בפועל וכך יאזן את ההפסד שנוצר עבורו משינוי התמהיל. מקור סקופר