מרץ 2016 תעודת זהות בנקאית סקירה

תעודת זהות בנקאית סקירה

החל מחודש פבואר 2016 הבנקים שולחים לכל לקוח תעודת זהות בנקאית.

לא מדובר בתעודה מפלסטיק כמו תעודת הלוואה חוץ בנקאית מחזור משכנתא יועץ הלוואהזהות אלא מסמך המרכז ומאפיין את הלקוח כצרכן של הבנק , מפרט את הפעולות , החובות , את עלויות ניהול החשבון ואת איכות החשבון מבחינת הבנק.

תעודת זהות בנקאית סקירה

המסמך צפוי להפוך למסמך חובה בעת נטילת הלוואה חוץ בנקאית או הלוואה מבנק או הלוואה מכרטיס אשראי. המסמך חושף הלכה למעשה איזה לקוחות אנחנו בבנק אך עדיין לא מציג דירוג אשראי של הלקוח כמו שבנק ישראל היה רוצה.