חודש: דצמבר 2014

הלוואות לסטודנטים

הלוואות

הלוואות לסטודנטים בחלק ממדינות העולם הלוואות לסטודנטים זהו סטנדרט בפיקוח ממשלתי. בישראל , ההשכלה הגבוהה היא באחריות הסטודנט וכן גם מימון שכר הלימוד שלרוב נעשה על ידי עבודה במהלך הלימודים ועל ידי הלוואות לסטודנטים. על שהסטודנטים נשחבים ללקוחות בעלי הכנסה נמוכה הריי שהמוסדות מנסים כבר בשלב הלימודים ליצור אתם מערכת יחסים וליצור נאמנות.  כיצד הם עושים זאת […]

השוואת הלוואות ביטוח השתלמות ופנסיה

הלוואה מקרן השתלמות   הלוואה מקרן פנסיה הלוואה מביטוח מנהלים יוקר ריביות על ההלוואה הכי זול תמיד מרבית הגופים מעניקים הלוואה בריבית פריים +0.5% 1 תלוי בגוף המוסדי. ישנם הבדלים גדולים בתנאי ההלוואה בין הגופים פגיעה בחיסכון הפנסיוני אין אין אין הלוואה למוגבלים בבנק לא לא לא פגיעה במסגרת אשראי בנקאית לא לא לא יוקר […]