חודש: ספטמבר 2015

יותר הלוואות למשקי בית ופרטיים – עלייה בחוב במשק בחודשים יולי-אוגוסט 2015

יותר הלוואות לאנשים פרטיים גובה החוב של הציבור בגין הלוואות למשקי בית ופרטיים עלה ברבעון האחרון . בנק ישראל פרסם השבוע דוח בנושא יתרת החובות במשק למשקי בית שמציין את ההלוואות שנוטלים משקי בית והלוואות לאנשים פרטיים שגופים מוסדיים ומפוקחים מעניקים כהלוואות פרטיות. חושב משקי הבית בישראל אינו כולל הלוואות חוץ בנקאיות או הלוואות ללא […]