חודש: מרץ 2017

איתור כספים אבודים 2017

איתור כספים אבודים 2017 שנת 2017  הביאה בשורה גדולה בתחום איתור כספים אבודים . לצד חדשנות טכנולוגית בתחום איתור כספים אבודים , אתור כספי פנסיה ואיתור ירושות של נפטרים מוצעים לאזרחי ישראל שירותים מתקדמים המאפרים להציג את סכומי החיסכון שצברו במהלך החיים באמצעות מסלקה פנסיונית או באמצעות אתר wobi המאפשר לקבל את השירות באמצעות אתר וובי. […]

הלוואות מהבנקים

הלוואות מהבנקים 2016 סיכום רבעון רביעי בנק ישראל פרסם בחודש מרץ 2017 סקירת של התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הרביעי של 2016. להלן מסקנות הדוח באשר להלוואות ואשראי בנקאי : המגזר העסקי והמגזר הפרטי הגדילו את החוב לבנקים  בשיעור של 0.6% שזה אומר יותר הלוואות ויותר חשבונות בחובה. החוב של המגזר העסקי העלייה ביתרת החוב […]