חודש: ינואר 2018

מדרגות מס 2018

מדרגות מס 2018 למה משמש מדרגות מס 2018 בחודש ינואר מעדכן מס הכנסה רשות את המיסים את טבלאות מס הכנסה ואת שיעורי המס השולי הנקרא גם מדרגות מס הכנסה 2018 . בעדכון זה נקבעות מדרגות המס שקובעות למעשה את גובה המס שנשלם על השכר החודשי ואת גובה החזרי מס הכנסה לשכירים אשר ישולמו בעתיד במקרה […]