חודש: יולי 2021

בנק מסד זכה במכרז הלוואות לעובדי הוראה וסטודנטים

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

בנק מסד זכה במכרז הלוואות לעובדי הוראה וסטודנטים בנק מסד זכה במכרז החשב הכללי להעמדת הלוואות לעובדי הוראה ומענקים מותנים לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. יבצע  העמדת הלוואות לעובדי הוראה ומענקים מותנים לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ועדת המכרזים הבין-משרדית בחשב הכללי, הכריזה על זכיית בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, כזוכה במכרז, לאחר שהגיש הצעה להפקדת […]