חודש: אוקטובר 2022

ריבית פריים 2022 היום כמה יוצא? מחשבון נתונים

ריבית פריים 2022 היום כמה יוצא

ריבית פריים 2022 היום כמה יוצא? מחשבון נתונים האינפלציה בישראל מצויה מעל הגבול העליון של היעד, ועומדת בשנים-עשר החודשים האחרונים על 4.6%. האינפלציה נרשמת במנעד רחב של סעיפי המדד. הציפיות לאינפלציה לשנה הראשונה, שוהות בסביבת הגבול העליון של היעד. הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד. ריבית פריים 2022 היום כמה יוצא? […]